TUIN-EVENEMENTEN SEIZOEN 2021


HET PROGRAMMA van Tuinkring Twente!

Het TT-programma omvatte in 2019 vele dagen met gelukkig gezellig veel aanmeldingen. Dat was in 2020 wel een tikkeltje anders. Lockdown en dus ook geen tuinreizen.
Als je hier clickt, krijg je een korte terugblik op alle tot nu toe georganiseerde evenementen.
Van elke TT-dag in de afgelopen jaren is door een deelnemer een verslag gemaakt: zeer inspirerend tot deelname in de komende Tuinjaren. Lezen van de verslagen van Tuinkringleden over de jaren 2002 t/m 2019 is zeker de moeite waard! Het geeft niet alleen na- maar ook voorpret.

Reageren? Vragen? Opmerkingen? Graag!!

De zevende Engeland-reis van Tuinkring Twente.


We gingen in 2019 zes dagen naar East Anglia van 22 t/m 27 augustus en hoopten op mooi weer.
En dat kregen we!
Zie de verslagen op pagina 4.

Fijn om op terug te kijken, maar er is veel veranderd.
Graag hadden we jullie hier onze zevende Engelandreis voor 2021 aangekondigd, maar of het er onder de huidige omstandigheden nog in zit? Maar wat in het vat zit verzuurt niet en als het dit jaar niet lukt, dan gaan we toch in 2022 !

Er zijn ook lidmaatschaps-betalingen voor 2021 binnengekomen, maar we hebben besloten 2020 als Tuinkringjaar over te slaan en de lidmaatschaps-betalingen van dat jaar over te boeken naar 2021 in de hoop dat dit een nieuw, 'normaal' tuinjaar wordt.

   Was je dus in 2020 tuinkringlid, dan hoef je verder niets te doen en ben je nu automatisch lid voor 2021.

Degenen die al betaald hebben voor 2021 krijgen dus hun geld een dezer dagen teruggestort.
We missen veel, ook deze dagen zien er totaal anders uit, maar we hebben bijna allemaal een tuin, tellen onze zegeningen en voor 2021: blijf vooral thuis dus gezond, dan zien we elkaar weer!!
En als altijd: zodra er nieuws is, hoor je van ons.
Tot dan!!

PUNTEN VAN BELANG.

1. Aanmelden voor een reis.

Lid of geen lid, iedereen kan zich aanmelden.
Aanmelden kan zodra de tochten bekend zijn en wel op de volgende wijze:

  • Bij voorkeur via deze website met behulp van het formulier dat dan onder aan deze pagina staat.
  • Of per email naar Lindy@tuinkringtwente.nl
  • Of telefonisch, bij Trudy Welman 0545 295813 of Lindy van Wezel 053 5722417.
  • Schriftelijk onder vermelding van je postcode (niet-leden: niet vergeten naam en voorletters, adres en telefoonnummer te vermelden).
    Te verzenden naar: Tuinkring Twente, Kroonprins 20, 7481 CJ Haaksbergen.
  • Introducees, ivm alle benodigde gegevens, bij voorkeur ook via de website aanmelden.
  • Na aanmelding geldt: geen bericht, goed bericht! Iedereen krijgt natuurlijk enige tijd voor vertrek de laatste bijzonderheden. Tussendoor is er de algemene berichtgeving "Stand van zaken" naar alle TT-leden en belangstellenden

2. Betaling.

Na aanmelden wordt per omgaande betaling verwacht. Pas vanaf het moment dat wij een (aan-)betaling ontvangen is aanmelding een feit. Niet betalen betekent uiteraard niet dat daardoor de betalingsverplichting wordt opgeschort!

Is na enige tijd geen (aan-)betaling binnengekomen dan kan de plek door iemand uit de wachtlijst worden ingenomen.
Betaling gaat via IBAN: NL74 INGB 0009 5511 51, t.a.v. Tuinkring Twente, Haaksbergen, onder vermelding van het betreffende evenement.
Bij voorkeur de datum van het programmapunt (en voor TT-leden de postcode of het lidmaatschapsnummer) erbij vermelden. Laat introducees liefst zelf betalen om vergissingen te voorkomen en wijs hen ook op onze "Voorwaarden TT". Steeds geldt: betaling de dag ervoor niet binnen? Dan 3 euro extra aan administratiekosten verschuldigd.

3. Lidmaatschap.

Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar (dus 2021). Zonder afmelding voor 1 dec. van het voorafgaande jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Het TT-lidmaatschap bedraagt 8 euro.
Huisgenoten zijn automatisch (zonder extra kosten) ook lid!
Wil je je als lid aanmelden, klik dan hier.

4. CARPOOLEN. "altijd een taxi"...

Niemand hoeft thuis te blijven vanwege "geen vervoer". Wel minder auto's graag. Een week voor de tijd is de lijst deelnemers bekend en kan men vragen om gegevens van nabije deelnemers om hen te bellen. TT-idee: de autorijder betaalt dan niets, de bijrijder betaalt het aantal kms x 20 cent minstens aan benzine. Kan zonder te vragen, in een envelop.

5. Annuleren

Voor elk programmapunt gelden dezelfde regels wat betreft annuleren. Annuleren kost tot een maand voor de dag van het evenement voor busreizen 10% van het reisbedrag en is voor de andere evenementen gratis. Daarna geldt: hoe later men annuleert hoe meer kosten eraan zijn verbonden (zie:"Voorwaarden TT") .

VOORUITZIEND:

Wel de helft van alle TT-ers is ook lid van een G&B-afdeling of een andere tuinclub en alle TT-ers zien graag mooie tuinen. We hebben al voorpret.
DRINGEND VERZOEK! Wil het voortbestaan van de Tuinkring niet in gevaar komen:
Zie je dit seizoen een tuin of tuinen die "eruitspringen", echt of in een blad, geef ze dan meteen per email of telefoon door alsjeblieft.
Wil je eventueel, met behulp van het grote TT-bestand aan tuinen een leuk bezoek voor een volgend jaar organiseren, meld je dan aan. Dan wordt een voortocht met jou (2 pers) georganiseerd. Alle onkosten worden vergoed, je bent zo mogelijk gratis bij de door jou georganiseerde dag en je wordt getrakteerd op het jaarlijkse TT-etentje voor medewerkers! Idee? Graag zsm reactie zodat in de mooie tuintijd nog wordt voorbereid!
Zie de verslagen vol dag-indelingen om ideen op te doen.

Terug