Bloem

Voorwaarden Tuinkring Twente 2020
De kleine lettertjes.

Een vrijwilligersorganisatie als de Tuinkring kan niet zonder regels. Ze zijn noodzakelijk om de gang van zaken bij het boeken te verduidelijken en de rechten en plichten van de deelnemers en de Tuinkring vast te leggen en zo misverstanden achteraf te voorkomen.

Aanmelding.

  1.

Iedereen is van harte welkom! Aan de door Tuinkring Twente georganiseerde tuinbezoeken, -reizen en -evenementen (hierna kortweg tuinreizen genoemd) kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen. Niet-leden zijn naast de reissom een meerprijs verschuldigd. Zij kunnen uiteraard ook overwegen eerst lid te worden en dan de ledenprijs te betalen.

  2.

Het lidmaatschap van Tuinkring Twente bedraagt 6,- per adres. Ook huisgenoten zijn dan lid. Het lidmaatschapsgeld voor de nieuwe periode (2019) moet worden voldaan vr 1 december van het jaar vooraf, dus vr 1 december 2018. Tot die datum kan men zich ook afmelden als lid.
Bij betaling n 1 december is naast het lidmaatschapsgeld 2,- aan extra kosten verschuldigd, dus 8,- samen.

  3.

Aanmelding voor een tuinreis geschiedt telefonisch, schriftelijk of (bij voorkeur) via de TT-site. Niet het moment van aanmelding, maar het moment waarop de betaling bij de Tuinkring binnen is bepaalt de volgorde van aanmelding.
Is een reis volgeboekt, dan wordt men in volgorde van aanmelding op een "wachtlijst" geplaatst en daarover ingelicht.

  4.

Na aanmelding wordt per omgaande betaling verwacht. Wl overgemaakt, maar nog niet bij ons binnen? In uitzonderingsgevallen is het dan mogelijk het volledige bedrag op de dag van de tuinreis, verhoogd met 3 euro aan kosten, contant te voldoen. Na ontvangst van de overboeking wordt het teveel betaalde teruggestort. Te laat (of niet) betalen heft de betalingsverplichting uiteraard niet op.

  5.

De volledige reissom is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij enkele (dure) reizen is aanbetaling mogelijk. Dit wordt altijd expliciet aangegeven. Het resterende bedrag moet dan uiterlijk 6 weken voor vertrek worden voldaan.

  6.

Na het bekendmaken van het reisprogramma gaan bestaande leden gedurende n week voor bij de aanmelding. Aanmeldingen, ook van introduces, zijn op naam, compleet met adres, telefoonnummer en e-mailadres.


Verzekeringen, aansprakelijkheid.

  7.

Elke reis wordt met de uiterste zorg voorbereid. Met het aangaan van een reis neemt iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid op zich voor welke schade dan ook die kan ontstaan tijdens de reis en alles wat daarmee samenhangt. De organisatie kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

  8.

Als we gebruik maken van een bus heeft in de bus de busmaatschappij alle deelnemers optimaal verzekerd. Daarbuiten wordt met aanmelding voor een reis door elke deelnemer de eigen aansprakelijkheid aanvaard. Omdat veel mensen al een (doorlopende) reisverzekering hebben blijft het al dan niet bijverzekeren een eigen, maar sterk aanbevolen, keus. Men kan na pech niet rekenen op welke tegemoetkoming van de Tuinkring dan ook.


Annulering.

  9.

Om misverstanden te voorkomen kan annuleren van een reis of het lidmaatschap niet telefonisch maar dient altijd bevestigd te worden per mail of brief.

10.

Als een tuinreis door gebrek aan belangstelling niet doorgaat of om een andere reden door de organisatie moet worden geannuleerd, ontvangen de deelnemers het reeds betaalde terug.

11.

Als een reis door een deelnemer wordt geannuleerd geldt het volgende:

  • Annuleren tot 4 weken voor een TT-dag is kosteloos: het bedrag wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald.
  • Annuleren bij een busreis kost tot 6 weken voor de reis 15% van de reissom en tussen 4 en 6 weken voor de reis 35% van de reissom.

Daarna geldt bij alle reizen (dus ook bij busreizen):

  • Annuleringskosten tussen 2 en 4 weken voor de reis: 50% van de reissom.
  • Annuleringskosten tussen 1 en 2 weken voor de reis: 75% van de reissom.
  • Annuleringskosten binnen een week voor de reis: 100% van de reissom.

12.

Alle aanmeldingen zijn op naam. Alleen na overleg met de organisatie is het mogelijk een aanmelding op een andere naam over te schrijven. Hieraan zijn tijdens de laatste week voor vertrek administratiekosten verbonden. Deze kosten bedragen 3 euro. Aan het bestaan van deze mogelijkheid kunnen echter geen rechten ontleend worden. Als voor een reis een wachtlijst bestaat zijn de kosten dezelfde, maar gaan degenen die op deze lijst staan voor ! Bij vervanging dus altijd eerst contact met de TT-leiding!

13.

Deelnemers die op een wachtlijst staan kunnen, tot ze worden opgeroepen, op elk moment zonder kosten annuleren. Wil men n een oproep alsnog annuleren dan brengt dit de kosten als vermeld onder punt 11, met zich mee.

14.

Annulering kan voor u een belangrijke onkostenpost betekenen. Wilt u dat risico niet lopen, dan raden wij u aan hiertegen meteen een verzekering af te sluiten. Het kost een klein percentage van de reissom.


Algemeen.

15.

Elke deelnemer wordt door het enkele feit van deelname aan een tuinreis of tuinbezoek geacht met het bovenstaande bekend te zijn en er onvoorwaardelijk mee accoord te gaan.


Terug